ציון הבאבא סאלי נתיבות

ציון הבאבא סאלי נתיבות

נתיבות
31/12/2021
3000 מ"ר

תכנון ועיצוב מתחם ציון הבאבא סאלי זצוק"ל, הוספת מבנים במתחם ותכנו מרכז מורשת הבאבא סאלי

פרויקטים נוספים