ישיבת שערי שמועות

ישיבת שערי שמועות

בית חלקיה
31/12/2021
5000 מ"ר

קמפוס הישיבה שערי שמועות בבית חלקי יכלול 5 מבנים, הראשון מיועד לבית מדרש בשטח של כ-450 מ"ר, וחדרי לימוד, במבנה השני מתוכנן חדרי אוכל ומבטחים בקומת קרקע, בקומה ראושנה חדרי שיעורים, אוצר ספרים, וחדרי ספח. המבנים הנוספים, יהיו עבור חדרי פנימיה

פרויקטים נוספים