בית הכנסת מאיר ישא ברכה

בית הכנסת מאיר ישא ברכה

כפר סבא
01/12/2017
500 מ"ר

בית כנסת עבור קהילת "מאיר ישא ברכה" ברשות הרב אברהם מנחם ביטון הי"ו תוכנן על ידי משרד אדריכלים איבגי קרמן המתמחה בתכנון בי כנסת  המבנה כולל בית כנסת, חדרי ספח, מקווה, חדר קבלת קהל, וחדרי לימוד. לפני דרישת הלקוח, המבנה תוכנן בסגנון מרוקאי.

פרויקטים נוספים