ארון קודש ישיבת א.ש.ל.

ארון קודש ישיבת א.ש.ל.

שטרסבורג
31/12/2017

העתק של ארון קודש של ישיבת פוניבז' בבני ברק, הארון כולו נעשה בעבודת יד בידי חברת גילופי מלכות

פרויקטים נוספים