Posts Categorized: מאמרים

מיזוג

לכאורה מיזוג בתי כנסת דומה למיזוג כל מוסד ציבורי אחר, אולם לבית כנסת מספר מאפיינים ייחודיים המשפיעים על מערכות המיזוג. בעיות אופייניות למיזוג בית כנסת: א. צריכת האנרגיה של מערכת המיזוג משתנה בטווח מאד רחב לעתים יש מנין מתפללים ולעיתים מאות, לעתים הפעילות מתונה, תפילה או שיעור, ולעתים זו פעילות היוצרת חום רב – ריקודים…

Read More

עיצוב בית כנסת

עיצוב בית כנסת מצריך ידע נרחב בחומרי גמר ובהבנת הבניין והמשתמש, אנו קוראים לזה הנדסת מתפלל, לעיצוב בית כנסת השלכה מרחיקת לכת בהרגשה של המשתמש בבית הכנסת, האם ירגיש שנמצא במקום נעים ומזמין ולכן ישב בנחת להתפלל, או שמא ירגיש זר ומנוכר ורק ימתין שהתפילה תסתיים כדי לצאת מבית הכנסת. בעיצוב בתי כנסת אנו באיבגי…

Read More

תכנון בית הכנסת

השלב הראשון בתכנון בתי כנסת, הוא הצורך לערוך פרוגראמה שתתאים לצרכים של הקהילה עבורה מתכננים את בית הכנסת. ההחלטה הכי מרכזית שצריך לשקול היטב, היא גודל ומס' המקומות שאמור להכיל בית הכנסת המרכזי ועזרת הנשים.בית כנסת ולא משנה לאיזה סוג קהילה הוא משמש, מתחלק בדרך כלל לשלוש רמות של תפוסה: • חגים – בדרך כלל…

Read More

תכנון מקוואות

הרבה מאוד קהילות מעוניינות לבנות מקווה טהרה לגברים במבנה בית הכנסת גם בגלל שזה מקל על הטובלים לפני התפילה שאינם צריכים ללכת למקומות שונים ע"מ להתכונן לתפילה, הכל נמצא במקום אחד, וגם בגלל שזה מקור הכנסה לתחזוקת בית הכנסת. תכנון מקווה לא יכול להיעשות כדרך אגב, גם בגלל הדרישות ההילכתיות וגם בגלל השימוש המוגבר במים…

Read More